transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An aspect of Swedish childhoods

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Kindheitsbilder – Familienrealitäten. Prägende Elemente in der pädagogischen Arbeit, s. 111-118
ISBN:
978-3-451-32735-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Herder
Förlagsort:
Freiburg im Breisgau
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
young children, childhood, Sweden
Postens nummer:
186695
Posten skapad:
2013-11-14 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007