transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Direct in vitro and in vivo comparison of (161)Tb and (177)Lu using a tumour-targeting folate conjugate.

Författare och institution:
Cristina Müller (-); Josefine Reber (-); Stephanie Haller (-); Holger Dorrer (-); Peter Bernhardt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Konstantin Zhernosekov (-); Andreas Türler (-); Roger Schibli (-)
Publicerad i:
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 41 ( 3 ) s. 476-485
ISSN:
1619-7089
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The radiolanthanide (161)Tb (T 1/2 = 6.90 days, Eβ(-) av = 154 keV) was recently proposed as a potential alternative to (177)Lu (T 1/2 = 6.71 days, Eβ(-) av = 134 keV) due to similar physical decay characteristics but additional conversion and Auger electrons that may enhance the therapeutic efficacy. The goal of this study was to compare (161)Tb and (177)Lu in vitro and in vivo using a tumour-targeted DOTA-folate conjugate (cm09).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
186557
Posten skapad:
2013-11-13 10:49
Posten ändrad:
2014-04-16 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007