transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A residue calculus approach to the uniform Artin-Rees lemma

Författare och institution:
Jacob Sznajdman (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Israel Journal of Mathematics, 196 ( 1 ) s. 33-50
ISSN:
0021-2172
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The uniform Artin-Rees lemma has been proved by C. Huneke using algebraic methods. We give a new proof for this result in the analytic setting, using residue calculus and a method involving complexes of Hermitian vector bundles. We also have to introduce a type of product of complexes of vector bundles, which may be applicable in the solution of other division problems with respect to product ideals.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
186541
Posten skapad:
2013-11-13 08:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007