transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utmaningar med individanpassad undervisning och individuella utvecklingsplaner. I Forskning om undervisning och lärande (nr 9), Utveckling genom IUP?

Redaktör(er):
Solweig Eklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
ISBN:
978-91-978088-8-0
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
186474
Posten skapad:
2013-11-12 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007