transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i svenska skolor

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Gunlög Bredänge (-)
Publicerad i:
Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle / Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg (red.), s. 437-459
ISBN:
978-91-44-07065-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
svenska som andraspråk, utländsk brytning, utländska lärare
Postens nummer:
186369
Posten skapad:
2013-11-11 11:10
Posten ändrad:
2013-12-05 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007