transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Internet Space Orientations: Effects on young peoples’ trust, tolerance and humanistic values

Författare och institution:
Mats Ekström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Olsson Tobias (-); Shehata Adam (-)
Publicerad i:
ICA London June 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
186332
Posten skapad:
2013-11-09 21:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007