transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spatial, generational and gendered trends and trend-breaks in mobility

Författare och institution:
Lotta Frändberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Bertil Vilhelmson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
Publicerad i:
Handbook of Sustainable Travel. Eds T. Gärling, D. Ettema & M. Friman, s. 15-32
ISBN:
978-94-00-77033-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Dordrecht
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
186326
Posten skapad:
2013-11-09 14:43
Posten ändrad:
2016-05-04 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007