transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The New business logics of video games: Triple evolutionary processes in perspective

Författare och institution:
Peter Zackariasson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Timothy L. Wilson (-)
Publicerad i:
Competiveness Forum, 11,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
186291
Posten skapad:
2013-11-08 14:15
Posten ändrad:
2014-05-02 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007