transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transfer of heavy metals from sediment to fish, and their biliary excretion

Författare och institution:
Maria Andreasson (Zoologiska institutionen); Göran Dave (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Aquatic Ecosystem Health, 4 ( 4 ) s. 221-230
ISSN:
0925-1014
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
bile, Daphnia magna, fish, rainbow trout, water
Postens nummer:
186240
Posten skapad:
2013-11-07 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007