transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sediment and water phase toxicity and UV-activation of six chemicals used in military explosives

Författare och institution:
Göran Dave (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap); Ann-Sofie Wernersson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård); Eva Nilsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård)
Publicerad i:
Aquatic Ecosystem Health & Management, 3 ( 3 ) s. 291-299
ISSN:
1463-4988
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Picric acid, trinitrotoluene, 2,4-dinitrotoluene, hexogen, nitroguanidine, pentyl, Daphnia, Nitocra, hydrolysis, biotest, boodegradation, photoactivation
Postens nummer:
186237
Posten skapad:
2013-11-07 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007