transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Martina’s voice

Författare och institution:
Florenda Gallos Cronberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Jonas Emanuelsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Student’s voice in mathematics classrooms around the world. B. Kaur, G. Anthony, M. Ohtani and D. Clarke(Eds) , s. 89-114
ISBN:
978-94-62-09348-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
186225
Posten skapad:
2013-11-07 15:34
Posten ändrad:
2016-05-04 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007