transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of a Web-based Educational Program for Women Diagnosed with Breast Cancer: Why is the Intervention Effect Absent?

Författare och institution:
Filipa Ventura (-); Richard Sawatzky (-); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Per Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ingalill Koinberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
MEDINFO 2013. Proceedings of the MEDINFO 2013 conference, Copenhagen, Denmark, August 2013, 192 s. 1132
ISBN:
978-1-61499-288-2
ISSN:
0926-9630
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To provide accurate and tailored information to women diagnosed with breast cancer a web-based educational program was developed and tested in a randomized controlled trial for impact on health self-efficacy, healthcare participation, and anxiety and depression levels. Multilevel modelling with an intention-to-treat analysis revealed no treatment effect on the above-mentioned outcomes. Reasons for the non-identified effect are discussed and raise methodological questions concerning e-health supportive interventions for further research.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
186199
Posten skapad:
2013-11-07 13:27
Posten ändrad:
2014-01-14 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007