transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Building bridges between content and language: CLIL investigated with a focus on academic language skills

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presenterat vid BAAL Annual Conference 2013, Edinburgh, Scotland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
CLIL; academic language; writing proficiency; reading proficiency; English L2
Postens nummer:
186162
Posten skapad:
2013-11-06 21:51
Posten ändrad:
2014-02-03 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007