transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treatment for high-risk smoldering myeloma.

Författare och institution:
Sigurdur Y Kristinsson (-); Erik Holmberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Cecilie Blimark (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 369 ( 18 ) s. 1762-3
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
186150
Posten skapad:
2013-11-06 16:27
Posten ändrad:
2014-01-14 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007