transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estimating diffusion coefficients in collodial particle systems

Författare och institution:
Mats Kvarnström (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2002:79
Antal sidor:
viii, 28 s.
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
186138
Posten skapad:
2013-11-06 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007