transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A School for Every Child in Sweden

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Å Söderström (-)
Publicerad i:
The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy, s. 17-34
ISBN:
978-94-007-7124-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Dordrecht
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
185994
Posten skapad:
2013-11-01 14:20
Posten ändrad:
2014-10-10 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007