transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett socialpsykologiskt perspektiv på meningsskapande i sjukgymnastik

Författare och institution:
Susanne Rosberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
Biguet G, Keskinen-Rosenqvist R, Levy Berg A (red). Att förstå kroppens budskap - sjukgymnastiska perspektiv, s. 175-188
ISBN:
9789144073217
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Postens nummer:
185977
Posten skapad:
2013-11-01 08:23
Posten ändrad:
2014-01-14 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007