transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proceedings of the Fourth Nordic Symposium on Multimodal Communication, Nov 15-16, University of Gothenburg, NEALT Proceedings Series, No. 21.

Redaktör(er):
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Patrizia Paggio (-); Costanza Navarretta (-); Kristiina Jokinen (-)
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Linköping University Electronic Press
Förlagsort:
Linköping
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
multimodal communication, gesture, multimodal speech corpora, language technology
Postens nummer:
185852
Posten skapad:
2013-10-30 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007