transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cardiorespiratory fitness protects against stress-related symptoms of burnout and depression

Författare och institution:
M Gerber (-); Magnus Lindwall (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap & Psykologiska institutionen); Agneta Lindegård (-); Mats Börjesson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ingibjörg H Jonsdottir (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Patient Education and Counceling, 93 ( 1 ) s. 146-152
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Postens nummer:
185826
Posten skapad:
2013-10-29 22:24
Posten ändrad:
2016-06-10 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007