transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Theoretical Based Learning activities in Early Childhood Education and Care

Författare och institution:
Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Child Research Net,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
pre-school. variation theory. learning study
Postens nummer:
185688
Posten skapad:
2013-10-26 00:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007