transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Yearbook of Muslims in Europe, s. 619-631
ISBN:
978-90-04-25456-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brill
Förlagsort:
Leiden och Boston
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Sweden, Muslims
Postens nummer:
185635
Posten skapad:
2013-10-25 08:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007