transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A snapshot of ocean acidification research

Författare och institution:
Samuel Dupont (Institutionen för biologi och miljövetenskap & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); H.O. Portner (-)
Publicerad i:
Marine Biology, 160 ( 8 ) s. 1765-1771
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This special issue compiles 37 manuscripts investigating the biological impacts and societal relevance of ocean acidification. It includes important considerations regarding experimental design, new methods and how ocean acidification science can contribute to society through education and socioeconomic assessment. Altogether, this special issue constitutes a snapshot of recent ocean acidification research. This paper aims at summarizing the key findings and highlights future challenges and research priorities.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
ocean acidification multiple stressors experimental approach future research level
Postens nummer:
185616
Posten skapad:
2013-10-24 16:07
Posten ändrad:
2013-12-19 09:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007