transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nytt lagförslag - dödsstöten för en likvärdig skola

Författare och institution:
Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Skola och samhälle,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Ytterligare information:
http://www.skolaochsamhalle.se/
Postens nummer:
185596
Posten skapad:
2013-10-24 10:02
Posten ändrad:
2013-10-24 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007