transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The ODHIN assessment tool: a tool to describe the available services for the management of hazardous and harmful alcohol consumption at the country and regional level

Författare och institution:
Emanuele Scafato (-); Claudia Gandin (-); Miranda Laurant (-); Myrna Keurhorst (-); Marko Kolsek (-); Antoni Gual (-); Silvia Matrai (-); Jillian Reynolds (-); Joan Colom (-); Lidia Segura (-); Eileen Kaner (-); Dorothy N Birch (-); Peter Anderson (-); Fredrik Spak (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Preben Bendtsen (-); Hana Sovinova (-); Pierluigi Struzzo (-); Brzozka Krzysztof (-); Cristina Ribeiro (-); Van S Onno (-); Gaby Ronda (-); Colin Drummond (-); Artur Mierzecki (-)
Publicerad i:
Addiction Science & Clinical Practice, 8 ( Suppl. 1 ) s. A67
E-ISSN:
1940-0640
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
185565
Posten skapad:
2013-10-23 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007