transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decoupling: is there a separate contribution from environmental taxation?

Författare och institution:
Adrian Muller (-); Åsa Löfgren (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Milne, J. and M. Skou Anderssen: Handbook of Research on Environmental Taxation,
ISBN:
978-18-48-44997-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Edward Elgar
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
185528
Posten skapad:
2013-10-22 17:16
Posten ändrad:
2016-05-04 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007