transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden's CO2 tax and taxation reform experiences

Författare och institution:
Henrik Hammar (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); S. Åkerfeldt (-)
Publicerad i:
Genevey, R. Pachauri, R., Tubiana, L.: Reducing Inequalities: A Sustainable Development Challenge, s. 169-173
ISBN:
978-81-79-93530-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
TERI Press
Förlagsort:
New Delhi
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
185527
Posten skapad:
2013-10-22 17:12
Posten ändrad:
2016-05-09 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007