transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Environmental Regulation and Public Disclosure: The Case of PROPER in Indonesia

Författare och institution:
S. Afsah (-); A. Blackman (-); Jorge H. García (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
ISBN:
978-0-415-65765-5
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
RFF Press, Routledge
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
185526
Posten skapad:
2013-10-22 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007