transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mannitol Utilisation is Required for Protection of Staphylococcus aureus from Human Skin Antimicrobial Fatty Acids

Författare och institution:
J. G. Kenny (-); J. Moran (-); S. L. Kolar (-); A. Ulanov (-); Z. Li (-); L. N. Shaw (-); Elisabet Josefsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); M. J. Horsburgh (-)
Publicerad i:
Plos One, 8 ( 7 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mannitol (Mtl) fermentation, with the subsequent production of acid, is a species signature of Staphylococcus aureus, and discriminates it from most other members of the genus. Inactivation of the gene mtlD, encoding Mtl-1-P dehydrogenase was found to markedly reduce survival in the presence of the antimicrobial fatty acid, linoleic acid. We demonstrate that the sugar alcohol has a potentiating action for this membrane-acting antimicrobial. Analysis of cellular metabolites revealed that, during exponential growth, the mtlD mutant accumulated high levels of Mtl and Mtl-P. The latter metabolite was not detected in its isogenic parent strain or a deletion mutant of the entire mtlABFD operon. In addition, the mtlD mutant strain exhibited a decreased MIC for H2O2, however virulence was unaffected in a model of septic arthritis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
BACILLUS-SUBTILIS, ANTIBACTERIAL ACTIVITY, STRESS RESISTANCE, OXIDATIVE, STRESS, IN-VIVO, VIRULENCE, EXPRESSION, LIPIDS, STARVATION, ABSCESSES
Postens nummer:
185487
Posten skapad:
2013-10-22 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007