transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The portfolio method as management support for patients with major depression.

Författare och institution:
Håkan Nunstedt (-); Kerstin Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Journal of clinical nursing, 23 ( 11-12 ) s. 1639-1647
ISSN:
1365-2702
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe how patients with major depression in psychiatric outpatient care use the portfolio method and whether the method helps the patients to understand their depression.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Vårdpedagogik
Nyckelord:
learning;major depression;portfolio method;psychiatric outpatient clinic
Postens nummer:
185466
Posten skapad:
2013-10-21 22:29
Posten ändrad:
2014-07-16 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007