transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskapskrav och bedömning - några reflektioner

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Franck, Olof, Björneloo, Inger och Hermansson Adler, Magnus: Samhällsämnenas didaktik f - Åk 3, s. 127 - 135
ISBN:
978-91-44-08965-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
185465
Posten skapad:
2013-10-21 19:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007