transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Guyana - Norway REDD+ agreement Payments based on performance - or politics?

Författare och institution:
Sabine Henders (-); Madelene Ostwald (-)
ISBN:
978-91-86402-32-7
Antal sidor:
4
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The second audit of Guyana’s progress under the Norway-Guyana REDD+ agreement was completed in December 2012. It found that seven out of ten verification indicators were not or only partially met. Nevertheless, the Norwegian government allocated additional funds of 45 million USD to Guyana due to “continued improvements”. Focali has written about the debated bilateral agreement between Norway and Guyana earlier (Focali Brief 2010:01 & 2011:01) and is now revisiting the process.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper
Ytterligare information:
Focali Brief 2013:04 (www.focali.se)
Postens nummer:
185452
Posten skapad:
2013-10-21 16:05
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007