transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

REDD+ revisited - steady pace or passed momentum?

Författare och institution:
Lisa Westholm (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Eskil Mattsson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Madelene Ostwald (-)
ISBN:
978-91-86402-25-9
Antal sidor:
4
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Two years ago Focali published an update on the latest development in REDD+ pilot initiatives (Focali Brief 2010:04). We now revisit the REDD+ scene to take a look at what has happened with the initiatives, investments and readiness work as the negotiations seem to have lost momentum.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
Focali Brief 2012:05 (www.focali.se)
Postens nummer:
185450
Posten skapad:
2013-10-21 16:02
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007