transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hjemmebakgrunn og prestasjoner.

Författare och institution:
Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Helmer. Aslaksen (-); Inger Christin Borge (-); Liv Sissel Grønmo (-)
Publicerad i:
Opptur og Nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige,
ISBN:
978-82-3210-332-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Akademika forlag
Förlagsort:
Oslo, Norway
Publiceringsår:
2013
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
Postens nummer:
185424
Posten skapad:
2013-10-20 22:48
Posten ändrad:
2013-10-24 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007