transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflektioner kring språkundervisning i ett modernt språk i projektform

Författare och institution:
Julieta Lodeiro (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Nelson Gallardo Alvarez (-); Jitka Kothbauer (-)
Publicerad i:
LMS Lingua, ( 2 ) s. 26-30
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
185421
Posten skapad:
2013-10-20 16:41
Posten ändrad:
2013-12-01 19:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007