transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prosopographic studies of business leaders for understanding industrial and corporate change

Författare och institution:
Susanna Fellman (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Business History, 56 ( 1 ) s. 5-21
ISSN:
0007-6791
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Ytterligare information:
Advance online publication
Postens nummer:
185386
Posten skapad:
2013-10-18 15:02
Posten ändrad:
2014-01-24 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007