transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neonatal transfusion-transmitted hepatitis C virus infection following a pre-seroconversion window-phase donation in Sweden

Författare och institution:
Jesper Waldenström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); J. Konar (-); B. Ekermo (-); Helene Norder (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Martin Lagging (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 45 ( 10 ) s. 796-799
ISSN:
0036-5548
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A 9-day-old child developed a transfusion-transmitted hepatitis C virus (HCV) infection following a pre-seroconversion window-phase donation. Retrospective analysis of donor plasma revealed detectable HCV core antigen (154 fmol/l), as well as HCV RNA (87,000 IU/ml). Of 5.24 million Swedish plasma samples from December 1998 to September 2012, 5 additional window-phase donations were identified.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Klinisk immunologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
Hepatitis C virus, transfusion transmission, core antigen, NAT, cost effectiveness, HUMAN-IMMUNODEFICIENCY-VIRUS, BLOOD-DONORS, TRANSMISSION, RNA
Postens nummer:
185364
Posten skapad:
2013-10-18 08:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007