transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Waste in translation: global ideas of urban waste management in local practice

Författare och institution:
Patrik Zapata (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Organising waste in the city. International perspective on narratives and practices, s. 83-96
ISBN:
978-1-4473-0637-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Policy Press
Förlagsort:
Bristol
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Postens nummer:
185305
Posten skapad:
2013-10-16 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007