transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Horunge, röjel och kurator - om att låna ord

Författare och institution:
Mall Stålhammar (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Språk. Humanist-dagboken vol 14, s. 289-296
ISBN:
91-7360-300-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Exempel på lånord i svenskan
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
lånord, svenska
Postens nummer:
185049
Posten skapad:
2013-10-09 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007