transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mervärdesbeskattning av programformat vid TV-produktion i Sverige – ett exempel på bristande anpassning i ett transformerande samhälle?

Författare och institution:
Pernilla Rendahl (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skattenytt , Akademiskt nr s. 42-53
ISSN:
0346-1254
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Postens nummer:
185047
Posten skapad:
2013-10-09 16:57
Posten ändrad:
2013-10-21 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007