transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolan och läraruppdraget. Att bli och vara lärare.

Redaktör(er):
Mona Holmqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
185019
Posten skapad:
2013-10-09 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007