transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish 'gärna' and German 'gern(e)' and their English correspondences: A contrastive study at the crossroads of modality and illocutionary force

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer); Bengt Altenberg (-)
Publicerad i:
Languages in Contrast : International Journal for Contrastive Linguistics, 13 ( 2 ) s. 238-259
ISSN:
1387-6759
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
contrastive analysis, bidirectional parallel corpora, gärna/gern(e), English/German/Swedish
Postens nummer:
184979
Posten skapad:
2013-10-09 13:49
Posten ändrad:
2013-11-01 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007