transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Defining an object of learning and the forms it appears in: the intended, enacted and lived object of learning in a learning situation

Författare och institution:
Mona Holmqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); C. Tullgren (-); Göran Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
The 4th Interntional Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. June 29th – July 2nd, 2010 – Orlando, Florida, USA. International Institute of informatics and Systemics. , 1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
184978
Posten skapad:
2013-10-09 13:45
Posten ändrad:
2013-10-09 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007