transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teachers’ learning in a learning study

Författare och institution:
Mona Holmqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Instructional Science, 39 ( 4 ) s. 497-511
ISSN:
0020-4277
E-ISSN:
1573-1952
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
184967
Posten skapad:
2013-10-09 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007