transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pre-Hallandian Metamorphism in the Sveconorwegian Province-its implication on the Tectonic Evolution of the Baltic Shield

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-)
Publicerad i:
Mineralogical Magazine, 77 ( July 2013 ) s. 1550
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Metamorphism, geochronology, U-Pb isotopes, Sveconorwegian Province, Pre-Hallandian
Postens nummer:
184900
Posten skapad:
2013-10-08 13:52
Posten ändrad:
2013-12-03 09:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007