transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finding the optimal patch test material and test concentration to detect contact allergy to geraniol.

Författare och institution:
Lina Hagvall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Ann-Therese Karlberg (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Johanna Bråred Christensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
Contact dermatitis, 68 ( 4 ) s. 224-31
ISSN:
1600-0536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Background. Geraniol is a commonly used fragrance terpene, and is tested in the baseline series in fragrance mix I. Geraniol is a pro-hapten and a pre-hapten, and sensitizers are formed in the autoxidation and skin metabolism of geraniol. Previous patch testing with air-exposed (oxidized) geraniol has suggested that oxidized geraniol could be a better marker for contact allergy to geraniol than pure geraniol. Objectives. To find the optimal patch test substance and concentration for detecting contact allergy to geraniol. Patients and methods. Six hundred and fifty-five patients were patch tested with pure and oxidized geraniol at 4.0%, 6.0% and 11.0% in petrolatum. Before patch testing, the irritant properties of pure and oxidized geraniol were studied in 27 patients at 2.5%, 5.0%, 10.0% and 20.0% pet. Results. Pure geraniol detected positive reactions in 0.15–1.1% of the patients, and oxidized geraniol detected positive reactions in 0.92–4.6% of the patients. Reactions to pure geraniol in patients not reacting to oxidized geraniol indicated metabolic activation of geraniol. Neither pure nor oxidized geraniol gave significant irritant reactions. Conclusions. Increasing the test concentrations of pure and oxidized geraniol enables the detection of more cases of contact allergy. Oxidized geraniol detects more patients than pure geraniol, but patch testing with only oxidized geraniol does not detect all cases of contact allergy to geraniol.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Allergens, diagnostic use, Cohort Studies, Dermatitis, Allergic Contact, diagnosis, etiology, Dose-Response Relationship, Drug, Female, Humans, Irritants, diagnostic use, Male, Middle Aged, Oxidation-Reduction, Pain Measurement, Patch Tests, methods, Sensitivity and Specificity, Terpenes, adverse effects, immunology, Young Adult, CAS 106-24-1, CAS 106-26-3, CAS 141-27-5, CAS 5392-40-5, skin sensitization, oxidation-products, fragrance terpenes, dermatitis, linalool, hydroperoxides, quantification, identification
Postens nummer:
184877
Posten skapad:
2013-10-08 10:28
Posten ändrad:
2013-10-18 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007