transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det behövs pennfäktare i debatten

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 3 oktober 2013,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Sjuksköterskor, Florence Nightingale, socialarbetare, pennfäktare, opinionsbildning, förebilder, debatt, samhällsförändring
Postens nummer:
184868
Posten skapad:
2013-10-08 07:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007