transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electrocardiographic Abnormalities and Elevated cTNT at Admission for Intracerebral Hemorrhage: Predictors for Survival?

Författare och institution:
Clara Hjalmarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lennart Bergfeldt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lena Bokemark (Institutionen för medicin); Karin Manhem (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Annals of noninvasive electrocardiology : the official journal of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Inc, 18 ( 5 ) s. 441-9
ISSN:
1542-474X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cerebrovascular lesions are often associated with electrocardiographic (ECG) abnormalities. The main purpose of this work was to investigate the prognostic value of ECG abnormalities and/or elevated cardiac troponin (cTNT) on admission in patients with nontraumatic intracerebral hemorrhage (ICH).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
ECG;QTc;cTNT;intracerebral hemorrhage;stroke prognosis
Postens nummer:
184777
Posten skapad:
2013-10-07 08:18
Posten ändrad:
2016-06-10 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007