transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Intercontinental Dictionary Series – a rich and principled database for language comparison

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Bernard Comrie (-); Anju Saxena (-)
Publicerad i:
Approaches to Measuring Linguistic Differences / ed. by Lars Borin ; Anju Saxena , s. 285-302
ISBN:
978-3-11-030525-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
De Gruyter Mouton
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk
Nyckelord:
language technology, genetic linguistics, areal linguistics, contact linguistics, core vocabulary
Postens nummer:
184760
Posten skapad:
2013-10-05 20:09
Posten ändrad:
2013-11-13 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007