transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Back to the future? Two musical pasts and their futures.

Författare och institution:
Sverker Hyltén-Cavallius (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Norient Online Academic Journal,
E-ISSN:
2296-049X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
past futures, theremin, pensioners, retrologies
Postens nummer:
184755
Posten skapad:
2013-10-05 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007