transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To work or not to work in an extended working life

Författare och institution:
Roland Kadefors (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Arbetsmarknad och arbetsliv, 19 ( 3 ) s. 83-86
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
184739
Posten skapad:
2013-10-04 15:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007